PLT 15 NERO 65
PLT 15 GIALLO SCURO
PLT 15 GIALLO
PLT 13 METAL 2
PLT 13 GIALLO SCURO
PLT 9 FLUO
PLT 4 METAL 3
PLT 4 METAL 2
PLT 1 FLUO